Băng dính Cover Tape

Chúng tôi tự hào cung cấp sản phẩm cover tape đạt tiêu chuẩn EIA với nhiều kích cỡ bề ngang khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách hàng như: 5.3, 9.3, 13.3, 21.3, 25.5, 37.5, 49.5, 65.5, 81.5. Sản phẩm cover tape của chúng tôi cam kết đáp ứng yêu cầu về carrier tape và thời gian sử dụng bền lâu cũng như băng dính nhiệt của bạn.

điều tra Trước đó kế tiếp

Chúng tôi là nhà sản xuất băng dính đóng gói chuyên nghiệp, cung cấp nhiều loại Carrier Tape như PC Carrier Tape 8mm, PC Carrier Tape 12mm, PS Carrier Tape 12~10mm, băng dính giấy Carrier Tape 8mm và băng keo 12mm.

Đây là thông số của sản phẩm băng dính Cover Tape. Thông số bao gồm tên loại, tên sản phẩm, mô tả và đặc tính của sản phẩm băng dính Cover Tape. từ khóa tương tự: băng dính Cover Tape, Cover Tape, băng dính, các loại băng dính cover tape, các loại cover tape, các loại băng dính, băng dính carrier tape, các loại băng dính carrier tape, băng dính đóng gói, các loại băng dính đóng gói, carrier tape, các loại băng dính đóng gói.